WegsleepApp

De WegsleepApp is een product dat namens mijn werkgever PanArt heb mogen uitvoeren. Deze app maakt het mogelijk voor BOA’s van de gemeentes Den Haag en Rotterdam om snel en gemakkelijk verkeerd geparkeerde auto’s aan te melden bij het sleepbedrijf. Het sleepbedrijf krijgt een melding en spoed naar de locatie toe om het betreffende voertuig weg te halen.

In de huidige situatie is het zo dat ondanks het digitaal melden er nog steeds per sleepactie ongeveer 9 A4-tjes ingevuld dienen te worden.. handmatig. Dit is in dit moderne tijdperk natuurlijk allang niet meer nodig. Dat is dan ook waar ik om de hoek kwam kijken.

Enkele keren ben ik met de sleepdienst op de wagen mee geweest om de praktijk te bekijken om zo de formulieren direct met de app te automatiseren op de plekken waar dat relevant is. Zo heb ik zeer belangrijke inzichten kunnen opdoen die relevant zijn voor het optimaliseren van het proces. Aan de hand van mijn bevindingen heb ik een flowchart en wireframes gemaakt om de optimale structuur van de applicatie te schetsen. Na akkoord ben ik ook voor een aanzienlijk deel betrokken geweest als projectbegeleider.

Het eindproduct is een prachtige applicatie die terug te vinden is in momenteel alleen nog een Google Play Store, maar is in de toekomst ook te vinden in de App Store.

Aangezien deze app bedoeld is voor BOA’s en medewerkers van het sleepbedrijf en daar ook eigendom van is, is het helaas niet mogelijk om deze werkend aan u te tonen.

Meer werk zien?

Bekijk andere Case Study's