Halpp.

In het derde jaar van mijn opleiding mocht ik mijn eigen opdracht kiezen om een half jaar aan te werken. Hiervoor heb ik gekozen voor een ethisch correct project waarbij ik mijn persoonlijke waarden in kwijt kon, namelijk; het helpen van anderen. Met mijn project wou ik een product aanbieden dat goede doelen die zich focussen op ontwikkelingshulp te voorzien van een constantere bron van inkomsten.

Het probleem is dat veel mensen waaronder voornamelijk jongeren, niet periodiek een donatie doen. Dat is dan ook de reden waarom ik me voornamelijk op generatie Z heb gefocust. Middels diverse onderzoeksmethodes zoals enquete en interviews heb ik de waarden en motivaties achter deze doelgroep opgehaald. Dit was het eerste project waar ik dit gehele proces compleet heb doorlopen in ik moet zeggen dat ik dit zeer interessant vond. Het gaf me erg veel inzichten en een enorme bak met inspiratie om een mooi product neer te zetten.

Nadat ik de doelgroep zelf beter heb leren kennen heb ik ook diverse gesprekken gehad met de goede doelen zelf, zogenaamde experts. Op die manier heb ik vanuit beide groepen kunnen zoeken naar oplossingen waarbij beide doelgroepen beter worden.

Het resultaat is een app waarbij ik de jongeren in een psychologische cirkel probeer te krijgen zodat zij weten waar hun geld naartoe gaat, maar ook waarin zij constant worden meegenomen in een nieuwe donatie door ze aan te spreken op hun moraliteit. Nadat ze eenmaal deel hebben genomen aan een donatie zullen ze elke maand eenmalig een video doorgestuurd krijgen met een video van wat er met hun geld is gedaan (feel good), maar ook dat er nog veel geld nodig is (schuld gevoel). Uit de testresultaten is gebleken dat een aanzienlijk deel van de respondenten daar toch vatbaar voor is omdat ze snakken naar de voldoening en dus de prettige situatie die ze eigenlijk alleen maar kunnen bereiken door opnieuw te doneren. Dit kunnen zij doen in de sector waar zij zich zelf betrokken bij voelen. Ben jij bijvoorbeeld docent dan zou je eerder in engelse cursussen kunnen investeren, evenals een arts kan investeren in medische zorg.

Werkt dit concept langdurig en voor jaren lang? Waarschijnlijk niet. Met deze app probeer ik de eerste maanden te overbruggen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen minimaal twee maanden achter elkaar doneren, ze het ook wel prima vinden en niet de moeite meer nemen om zich af te melden. Met dit product hoop ik dus mensen mee te nemen in die situatie.

BEELDEN EN BEWIJZEN VOLGEN NOG!

Meer werk zien?

Bekijk andere Case Study's